התחבר | משתמש חדש אורח/ת  

קורסים

  לקבלת פרטים נוספים והרשמה לאחד הקורסים, אנא מלאו את הפרטים הבאים:

 
תנאים כלליים להדרכה
A0 מבוא כללי להפעלת עיט

תוכן: הפעלה, סרגלים, תפריטים, טבלאות, מאפיינים, קליטה ועדכון מקוון, הפעלות אצווה, התאמות ועיצוב אישי.

קהל יעד: הדרכת חובה לכל המשתמשים בעיט.

A1 - ניהול משרדי

תוכן: חברות ואנשי קשר, התכתבות, פגישות והודעות, משימות ושעות עבודה, דואר נכנס ויוצא (פקסי / דוא"ל / הודעות / סריקה / קבצים).

קהל יעד: כל משתמשי יישומי עיט.

A2 נהול שעות עבודה

תוכן: הזנת כניסה ויציאה מהעבודה,  שעות עבודה מול פרויקטים, שעות מחלה / מילואים / חופש. תנאי העסקה לעובד, תעריפי שעות, דוחות נוכחות וחיוב לקוחות.

קהל יעד: משתמשי "עיט ניהול חברות" ו"עיט למהנדס ולאדריכל".

A3 - ניהול חשבונאי

תוכן: ניהול חשבונאי: הצעות מחיר, הזמנות, חשבונות, קבלות מלקוחות, תשלום לספקים, הפקדות לבנק, תזרים מזומנים, מעקב וטיפול בחייבים.

קהל יעד: משתמשי עיט ניהול חברות

A4 - ניהול פרוייקטים

תוכן: תהליכים בפרוייקט, תוכניות עבודה וסיכומי דיון, גופים קשורים, רשימות תיוג, ניהול שרטוטים ומסמכים + משלוח להעתקות. מיועד למשתמשי עיט למהנדס ולאדריכל.
קהל יעד: משתמשי עיט למהנדס ולאדריכל.

A5 - ניהול עיסקי לפרוייקט

תוכן: הצעות לפי תעריפים, קליטת חוזים (כולל הצמדות, תתי פרוייקט ושלבים), הפקת חשבונות לשירותים חלקיים (חשבון מצטבר) וחשבונות בדידים, קליטת עלויות, תחזית וניתוח רווחיות.

קהל יעד: משתמשי עיט למהנדס ולאדריכל .

A6 - ניהול מלאי וניהול ייצור

תוכן: מלאי, מחסנים, עצי מוצר, תיקי ייצור, תהליכי ייצור, רכש מתקדם, מחירים.

קהל יעד: משתמשי עיט ניהול חברות.

A7 - ניהול שיווק ואחזקה

תוכן: שיווק וטלמרקטינג, צי רכב, מינויים ומעבדות שירות.

קהל יעד: משתמשי עיט ניהול חברות.

A8 - ניהול רכוש קבוע

תוכן: חישובי פחת (ספרים, מס הכנסה, אקטוארי) בש"ח ומט"ח, ניהול נכסים, פיצול, מיזוג, גריעה. הגדרת תוכניות השקעה ופרויקטים. IFRC וניהול נכסים ברמת החברה יבוא נתונים, דיווח למס הכנסה ולמרכז השקעות.

קהל יעד: משתמשי עיט רכוש.

 • תנאים כלליים להדרכה
 • A0 מבוא כללי להפעלת עיט

  תוכן: הפעלה, סרגלים, תפריטים, טבלאות, מאפיינים, קליטה ועדכון מקוון, הפעלות אצווה, התאמות ועיצוב אישי.

  קהל יעד: הדרכת חובה לכל המשתמשים בעיט.

 • A1 - ניהול משרדי

  תוכן: חברות ואנשי קשר, התכתבות, פגישות והודעות, משימות ושעות עבודה, דואר נכנס ויוצא (פקסי / דוא"ל / הודעות / סריקה / קבצים).

  קהל יעד: כל משתמשי יישומי עיט.

 • A2 נהול שעות עבודה

  תוכן: הזנת כניסה ויציאה מהעבודה,  שעות עבודה מול פרויקטים, שעות מחלה / מילואים / חופש. תנאי העסקה לעובד, תעריפי שעות, דוחות נוכחות וחיוב לקוחות.

  קהל יעד: משתמשי "עיט ניהול חברות" ו"עיט למהנדס ולאדריכל".

 • A3 - ניהול חשבונאי

  תוכן: ניהול חשבונאי: הצעות מחיר, הזמנות, חשבונות, קבלות מלקוחות, תשלום לספקים, הפקדות לבנק, תזרים מזומנים, מעקב וטיפול בחייבים.

  קהל יעד: משתמשי עיט ניהול חברות

 • A4 - ניהול פרוייקטים

  תוכן: תהליכים בפרוייקט, תוכניות עבודה וסיכומי דיון, גופים קשורים, רשימות תיוג, ניהול שרטוטים ומסמכים + משלוח להעתקות. מיועד למשתמשי עיט למהנדס ולאדריכל.
  קהל יעד: משתמשי עיט למהנדס ולאדריכל.

 • A5 - ניהול עיסקי לפרוייקט

  תוכן: הצעות לפי תעריפים, קליטת חוזים (כולל הצמדות, תתי פרוייקט ושלבים), הפקת חשבונות לשירותים חלקיים (חשבון מצטבר) וחשבונות בדידים, קליטת עלויות, תחזית וניתוח רווחיות.

  קהל יעד: משתמשי עיט למהנדס ולאדריכל .

 • A6 - ניהול מלאי וניהול ייצור

  תוכן: מלאי, מחסנים, עצי מוצר, תיקי ייצור, תהליכי ייצור, רכש מתקדם, מחירים.

  קהל יעד: משתמשי עיט ניהול חברות.

 • A7 - ניהול שיווק ואחזקה

  תוכן: שיווק וטלמרקטינג, צי רכב, מינויים ומעבדות שירות.

  קהל יעד: משתמשי עיט ניהול חברות.

 • A8 - ניהול רכוש קבוע

  תוכן: חישובי פחת (ספרים, מס הכנסה, אקטוארי) בש"ח ומט"ח, ניהול נכסים, פיצול, מיזוג, גריעה. הגדרת תוכניות השקעה ופרויקטים. IFRC וניהול נכסים ברמת החברה יבוא נתונים, דיווח למס הכנסה ולמרכז השקעות.

  קהל יעד: משתמשי עיט רכוש.

1 2 הבא >