התחבר | משתמש חדש אורח/ת  
תוכנות עיט מיועדות להפעלה באמצעות מחשבים אישיים ורשתות מקומיות הפועלים תחת מערכות הפעלה ממשפחת WINDOWS של חברת Microsoft בהתאם למתואר להלן:

חומרה לתחנת עבודה / שרת עיט

מחשב אישי פנטיום II ומעלה, מינימום 512 MB – (מומלץ לפחות פנטיום 4 )

דיסק קשיח 2GB מהיר ולפחות 500MB פנויים – מומלץ 80GB ומעלה (דיסק חדש ומהיר)

עיט מקומפל ל 32 ביט, ולכן, שימוש בחומרה של 64 ביט – יש לדאוג לאמולציה מתאימה (זה לא באחריות העיט).מערכת הפעלה לתחנת עבודה

מערכת הפעלה WINDOWS XP ומעלה- כולל עדכונים שוטפים (חובה). מומלץ לא לעבוד עם Windows7 שמעט את העבודה במסכי עיט.

הגדרות למדפסת,מיפוי לכונן בו תותקן תוכנת העיט במחיצת AIT\ עם זכויות כתיבה/קריאה מלאות (מחיצת AIT מתחת למיפוי!),

הגדרות וחיבור לאינטרנט + דואר אלקטרוני (לפחות באחת התחנות) עם הרשאת גישה ל ftp.della.co.il (PORT 21) (לכתובת IP: 109.226.2.4) וכן ל http://della.co.il

זכויות קריאה / כתיבה ל Registry של מערכת ההפעלה עבור
HKEY_CURRENT_USER -> Software וכן HKEY_LOCAL_MACHIN -> Software

גופנים הדרושים לעבודה בעיט MS Sans Serif Font, Rod, David, Rod Transparent, David Transparent, Miriam Fixed , Tahoma

במאפיינים למסך -> הופעה -> הגדרות מתקדמות -> לרכיב: תפריט יש לבחור גופן Tahoma

וכן יש לבחור במאפייני המסך איכות צבע של 32 ביט.

בחלק מהיישומים: הרשאות גישה ל PORT22 עבור SFTP, PORT3306 עבור MySQL,

 
 
המלצות חומרה נוספות

תחנה ברשת עיט עם מודם לצורך "שרת פקס נכנס" + תחנה ברשת עיט עם מודם לצורך "שרת פקס יוצא".

כונן שליף GB 20 (או יותר בהתאם לכמות הצפויה של ארכיון קבצים ותמונות) או תחנה ברשת - לגיבוי,

כונן / תחנה ברשת כולל 20GB ומעלה לגיבוי נוסף לצורך "סנכרון נתונים".

סורק תואם TWAIN לתמונות,

מערכת אל-פסק ל 15 דקות לפחות,

מודם לחיוג ומשלוח פקסים (רצוי KB 56 ומעלה),

כרטיס לחיבור לרשת (רצוי לא פחות מ MB 100) ,המלצות תוכנה נוספות ואחזקה מונעת

ביצוע תקופתי של "סורק הדיסק" ושל "מאחה הדיסק".

תוכנת OUTLOOK 2000 והילך.

הגדרות גישה ל SMTP למשלוח דוא"ל.

תוכנת Terminal Server לחיבור תחנות רחוקות לשרת.דרישות המערכת עשויות להשתנות בהתאם למהדורות עיט ולמוצרי עיט השונים, וללא הודעה מראש.
תוכנות עיט מיועדות להפעלה באמצעות מחשבים אישיים ורשתות מקומיות הפועלים תחת מערכות הפעלה ממשפחת WINDOWS של חברת Microsoft בהתאם למתואר להלן:

חומרה לתחנת עבודה / שרת עיט

מחשב אישי פנטיום II ומעלה, מינימום 512 MB – (מומלץ לפחות פנטיום 4 )

דיסק קשיח 2GB מהיר ולפחות 500MB פנויים – מומלץ 80GB ומעלה (דיסק חדש ומהיר)

עיט מקומפל ל 32 ביט, ולכן, שימוש בחומרה של 64 ביט – יש לדאוג לאמולציה מתאימה (זה לא באחריות העיט).מערכת הפעלה לתחנת עבודה

מערכת הפעלה WINDOWS XP ומעלה- כולל עדכונים שוטפים (חובה). מומלץ לא לעבוד עם Windows7 שמעט את העבודה במסכי עיט.

הגדרות למדפסת,מיפוי לכונן בו תותקן תוכנת העיט במחיצת AIT\ עם זכויות כתיבה/קריאה מלאות (מחיצת AIT מתחת למיפוי!),

הגדרות וחיבור לאינטרנט + דואר אלקטרוני (לפחות באחת התחנות) עם הרשאת גישה ל ftp.della.co.il (PORT 21) (לכתובת IP: 109.226.2.4) וכן ל http://della.co.il

זכויות קריאה / כתיבה ל Registry של מערכת ההפעלה עבור
HKEY_CURRENT_USER -> Software וכן HKEY_LOCAL_MACHIN -> Software

גופנים הדרושים לעבודה בעיט MS Sans Serif Font, Rod, David, Rod Transparent, David Transparent, Miriam Fixed , Tahoma

במאפיינים למסך -> הופעה -> הגדרות מתקדמות -> לרכיב: תפריט יש לבחור גופן Tahoma

וכן יש לבחור במאפייני המסך איכות צבע של 32 ביט.

בחלק מהיישומים: הרשאות גישה ל PORT22 עבור SFTP, PORT3306 עבור MySQL,

 
 
המלצות חומרה נוספות

תחנה ברשת עיט עם מודם לצורך "שרת פקס נכנס" + תחנה ברשת עיט עם מודם לצורך "שרת פקס יוצא".

כונן שליף GB 20 (או יותר בהתאם לכמות הצפויה של ארכיון קבצים ותמונות) או תחנה ברשת - לגיבוי,

כונן / תחנה ברשת כולל 20GB ומעלה לגיבוי נוסף לצורך "סנכרון נתונים".

סורק תואם TWAIN לתמונות,

מערכת אל-פסק ל 15 דקות לפחות,

מודם לחיוג ומשלוח פקסים (רצוי KB 56 ומעלה),

כרטיס לחיבור לרשת (רצוי לא פחות מ MB 100) ,המלצות תוכנה נוספות ואחזקה מונעת

ביצוע תקופתי של "סורק הדיסק" ושל "מאחה הדיסק".

תוכנת OUTLOOK 2000 והילך.

הגדרות גישה ל SMTP למשלוח דוא"ל.

תוכנת Terminal Server לחיבור תחנות רחוקות לשרת.דרישות המערכת עשויות להשתנות בהתאם למהדורות עיט ולמוצרי עיט השונים, וללא הודעה מראש.