התחבר | משתמש חדש אורח/ת  
  

1. מסמך זה מפרט את תנאי השרות והאחריות של דלה לתוכנות המדף של עיט. ניתן להזמין מדלה בהתאם למסמך זה את החלקים הבאים:

 

א. עדכונים ושיפורים לתוכנה + תמיכה טלפונית + זכות להשתתפות בהדרכה קבוצתית.

 

ב. עדכוני תוכנה, ללא תמיכה. במקרה כזה תמיכה (במידה ותידרש מכל סיבה שהיא) - תוזמן בנפרד לפי שעות.

 

ג. תמיכה ו/או הדרכה בלבד ללא עדכוני תוכנה. במקרה כזה, עדכון לתוכנה (במידה ויידרש) - יוזמן בנפרד.

 

2. תוקף השרות יהיה בהתאם למרכיבי התוכנה ולכמות המחשבים / תחנות ברשת שפורטו בחשבוניות מס שהופקו בגין השרות. במידה ולא צויין אחרת בחשבונית (או בהצעת המחיר בגינה הופקה החשבונית), יהיה השרות למשך שנה מתום מועד תקופת השרות הקודם או מתום תקופת האחריות שנקבעה בחשבונית רכישת זכות השימוש בתוכנה (המאוחר שבינהם). תוקף השרות יהיה לכל מרכיב בתוכנה בנפרד.

 

3. חידוש השרות מותנה ברצף תקופות שרות. במידה וללקוח אין רצף בתקופת השרות, ניתן לרכוש חד פעמית מהדורת תוכנה מעודכנת. במקרה של הזמנת עדכון חד פעמי – תוקף האחריות לתוכנה יהיה למשך שנה מתום התקופה הקודמת ולא פחות מתאריך האספקה בלבד.

 

4. תוכן השרות:

א. קבלת מהדורות תוכנה מעודכנות לתוכנה הבסיסית ולמודולים אופציונליים שנרכשו (בהתאם לפרוט בחשבוניות מס לפי הזמנות נפרדות).

 

   מהדורות חדשות לתוכנה ישלחו ללקוח במהלך תקופת השרות בכמות ובקצב שתחליט עליו דלה.

 

   בין שאר המרכיבים במהדורות החדשות יהיו פיתוחים שיעשו ע"י דלה לגופים אחרים, ואשר דלה תחליט מיוזמתה לשלב בתוכנה (ומזמין השינוי לא התנגד לשילובם).

 

ב.  זכות השתתפות בהדרכה קבוצתית במשרדי דלה. דלה תפיץ חוזרי הדרכה מרוכזת מעת לעת , והלקוח יהיה רשאי לשלוח נציג מטעמו להשתתף בהדרכה.

 

ג. תמיכה טלפונית לנציג הלקוח שקיבל הדרכה כאמור בתת סעיף ב' לעיל בכל הקשור לתפעול שוטף לתוכנה.

 

ד. אפשרות לתמיכה באמצעות תוכנת תקשורת ומודם ו/או אינטרנט. השרות איננו כולל את אספקת התוכנה או המודם ו/או האינטרנט, ולא את התקנתם ו/או הדרכה להפעלתם. שרות זה יעשה לפי שיקול דעתה של דלה בלבד.

 

ה. אפשרות למשלוח העתקי גיבוי נתונים מהלקוח לדלה לצורך ביקורת ואתור בעיות בנתונים (או בהפעלת התוכנה). המשלוח יעשה באמצעות דיסקטים בדואר או באמצעות EMAIL.

 

ו. אפשרות לקבלת עדכוני תוכנה מיוחדים לאחר מציאת פתרונות לבעיות ואו שיפורים שיעשו עוד לפני שחרור המהדורה לכלל הלקוחות כאמור בתת סעיף א' לעיל. אפשרות זאת תעשה לפי שיקול דעתה הבלעדית של דלה.

 

ז. תמיכה טלפונית בהתקנת מהדורות תוכנה חדשות ובהסבר טלפוני לאופן הסבת נתונים (במידה ושולבו במהדורה החדשה).

 

ח. טיפול בתקלות בתוכנה. כל הטיפול בעדכוני תוכנה יעשו אך ורק במשרדי דלה.

 

ט. זכות לקבלת עדכונים ותוספות למדריכי הפעלה לתוכנה וספרות טכנית אחרת שיופקו ע"י דלה מעת לעת.

 

י. דלה תבצע שינויים יזומים בתוכנה לפי שיקול דעתה הבלעדי, למעט שינויים של גופים סטטוטוריים המחוייבים על פי חוק (כגון מס הכנסה, מע"מ וכו'). שינויי דרישות אלו יעשו ע"י דלה כחלק מהסכם השרות, וללא תוספת במחיר.

 

   דלה תשתדל לבצע גם שינויים בתוכנה בעיקבות שינויים בדרישות של גופים אחרים עבורם משמשת התוכנה כגון המדען הראשי במשרד התמ"ס, מרכז ההשקעות, מס"ב, בנקים, הוצל"פ וכו' . במידה ודלה תבצע את השינויים, ובמידה והשינויים בדרישות יהיו מהותיים, דלה תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף בגין שימוש במהדורה החדשה.

 

   בכל מקרה, דלה מפתחת עותק בודד של התוכנה (אלא אם כן הזמין ושילם הלקוח בגין תוכנה אישית), ולכן, תמשיך דלה ותתחזק את המהדורה האחרונה של התוכנה בלבד.

 

5. היקף התמיכה:

א. השרות השנתי מתומחר לפי ממוצע תמיכה חודשית של כ 0.75 שעות. במידה ותהיה חריגה מהיקף זה, תודיע דלה ללקוח, ואז יוכל הלקוח לשלם בגין ההפרש, או לקצר את תקופת השרות בהתאמה.

 

ב. תמיכה לפי שעות מתומחרת לפי מינימום רישום של 0.25 שעות לפניה טלפונית, לבדיקת בעיה, למשלוח עדכונים חד פעמית או 0.5 שעות לתמיכה באמצעות תוכנת תקשורת.

 

6. השרות איננו כולל:

א. קליטה והתאמת נתונים או טבלאות. בכל מקרה אין דלה אחראית לנתוני הלקוח. בכל מקרה על הלקוח חובה לבצע גיבויים תקופתיים לנתונים ולבדוק את תקינותם. 

 

ב. הרחבות ותוספות של מודולים חדשים שיפותחו בתוכנה. מודולים אלו ניתן יהיה  לרכוש בהזמנה נפרדת. מרגע שנרכשו מודולים חדשים, יצטרפו גם הם למסגרת הסכם שרות זה, ואם לא הוגדר מראש אחרת – תוקף האחריות למודולים אלו יהיה מקביל לתוקף השרות.

 

ג. אחזקה, תמיכה, הדרכה, התקנה, שרות למרכיבי החומרה ואו תוכנות אחרות, ובכלל זה מערכות הפעלה, תוכניות רשת וכו'.

 

ד. הדרכה, תמיכה, הטמעה וכל שירות אחר שיעשו בבית הלקוח. כל פעולה מכל סוג שהוא שתעשה בבית הלקוח תבוצע לפי הזמנה נפרדת ובתשלום נוסף גם אם הפעולות שבוצעו בבית הלקוח היו במסגרת הנושאים הגלומים בהסכם זה.

 

ה. פיתוח ושינויים יזומים ע"י הלקוח. פיתוח, התאמה ושינויים בתוכנה יעשו אך ורק במסגרת הזמנה נפרדת. מרגע שיסופקו שינויים ופיתוחים נוספים לתוכנה לפי הזמנה נפרדת ובמידה שלא הוגבל שילובם בהסכם זה, ובתנאי שהלקוח לא התנגד מראש שהשינוי / תוספת יהפכו להיות חלק בלתי נפרד מהתוכנה הבסיסית שתשלח לשימוש כל לקוחות דלה - יצטרפו גם הם למסגרת תנאי שרות זה. אם לא הוגדר מראש אחרת – תוקף האחריות לפיתוחים אלו יהיה מקביל לתוקף השרות.

 

ו. הדרכה חוזרת והדרכה ו/או תמיכה למספר נציגי הלקוח (אלא אם הוזמן ושולם אחרת).

 

ז. הכשרה מקצועית, יעוץ מקצועי, הטמעה וליווי שוטף לקליטה, עדכון ועיבוד הנתונים.

 

ח. שינויים במבנה ממשקים לחומרה שיוחלפו ע"י הלקוח (כגון מדפסות, רשת, מודם וכו') , ואו לשינויים בממשקים לתוכנות אחרות (כגון נתוני שכר, שעות עבודה, הנח"ש וכו') איתן מתקשרת התוכנה שיעשו ביוזמת בית התוכנה שממנו נרכשו אותן תוכנות / ממשקים / קבצי נתונים. כמו כן דלה לא מחוייבת לספק התאמות ו/או עדכון מהדורות בעיקבות שינויים שנעשו במערכת ההפעלה.

 

ט. התאמות מיוחדות להפעלת העיט בכלל ו/או מודולים אופציונליים שלה ו/או פונקציות מסויימות מתוכה שאינם מתפקדים או שהפסיקו לתפקד מול תוכנות אחרות ו/או מול מערכת ההפעלה ו/או תוכנת הפעלה לפונקציות מערכת ההפעלה והחומרה/תוכנה שלה.

 

7. חריגים לאחריות:

א. אחריות דלה על פי תנאים אלו מוגבלת למתן עדכוני תוכנה ושירותים לפי התנאים הרשומים במסמך זה בלבד, והלקוח פוטר את דלה מכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי אם יגרם לו או לצד ג' כלשהוא, לרבות תשלום בגין הפסדים ו/או אובדן רווחים בין אם נבעו מהסכם זה ו/או מדרך ביצוע ו/או כתוצאה מפעולה ו/או אי פעולה, או שימוש ו/או אי שימוש בתוכנה ו/או בנתונים שהופקו ו/או שלא הופקו ממנה.

 

ב. התחייבות דלה לספק שרות ע"פ הסכם זה תקף רק במקרה של שימוש נכון בתוכנה לפי הוראות דלה, ובתנאי שהלקוח בצע את הנחיות דלה במועד סמוך לקבלת העדכונים / ההנחיות לתוכנה.

 

ג. כמו כן, דלה לא תהיה מחויבת לספק שירות במידה שהשרות נדרש כתוצאה מהחלפת חומרה, ו/או מערכות הפעלה, גניבה, תאונה, רשלנות, שימוש לא נכון, תכנות לא מתאים שבוצע לא ע"י דלה ו/או מי מטעמה, תקלה בחומרה ו/או  במרכיבי תוכנה אחרת מכל סיבה שהיא.

 

8. שעות העבודה, לו"ז לתמיכה ולתיקון תוכנה:

א. תמיכה טלפונית לבעיות בהפעלה תינתן בין השעות 09:00 ועד 17:00 בימים א-ה' בשבוע.

 

ב. תמיכה טלפונית לפתרון של בעיות הפעלה בסיסית יעשו מוקדם ככל האפשר, ובדרך כלל לא יאוחר מיום עבודה (24 שעות בימי עבודה) ממועד הפניה. דלה תשתדל לתת תמיכה לשאלות תפעוליות תוך 2 שעות עבודה.

 

ג. תמיכה טלפונית לפתרון של בעיות מקצועיות או הפעלות מיוחדות יעשו תוך כ 3 ימי עבודה ממועד הפניה.

 

ד. במידה ולצורך התמיכה יידרש לבדוק את נתוני הלקוח, תינתן התמיכה ללקוח תוך כ 3 ימי עבודה מעת קבלת העתק הנתונים של הלקוח או מרגע שניתן יהיה לעבוד על נתוני הלקוח באמצעות TeamViewer  או תוכנה תואמת ולפי  שיקול דעתה המקצועית של דלה.

 

ה. במידה ובעקבות הפניה יסתבר שיש לבצע עדכון בתוכנה, יועבר הנושא למחלקת פיתוח, והלקוח יקבל פתרון מוקדם ככל האפשר, ולא במסגרת הלו"ז דלעיל. למען הסר ספק, מובהר בזאת שעדכונים לתוכנה ינתנו ללקוח אך ורק במשך תקופת השרות / אחריות, ולא מעבר לכך.

 

ו. במידה ותתגלה בעיה הקשורה לנתוני הלקוח, יועבר הנושא למחלקת פיתוח לצורך הערכת המשמעויות של הבעיה, והלקוח יקבל הצעת מחיר ולו"ז לטיפול מיוחד.

 

9. כללי:

א. דלה רשאית לשנות את תנאי השרות מעת לעת, ובתנאי שלא יפגעו בזכויות לקוח הנמצא בתקופת שרות עבורה כבר שילם. במקרה כזה, יכנס השינוי לתוקף ממועד החידוש הבא לאותו לקוח.

 

ב. זכויות וחובות הלקוח אינם ניתנים להעברה לצד ג'.

 

ג. תנאי שרות אלו, תקפים כל עוד לא חתם הלקוח על הסכם שירות אחר עם דלה.

 

  

1. מסמך זה מפרט את תנאי השרות והאחריות של דלה לתוכנות המדף של עיט. ניתן להזמין מדלה בהתאם למסמך זה את החלקים הבאים:

 

א. עדכונים ושיפורים לתוכנה + תמיכה טלפונית + זכות להשתתפות בהדרכה קבוצתית.

 

ב. עדכוני תוכנה, ללא תמיכה. במקרה כזה תמיכה (במידה ותידרש מכל סיבה שהיא) - תוזמן בנפרד לפי שעות.

 

ג. תמיכה ו/או הדרכה בלבד ללא עדכוני תוכנה. במקרה כזה, עדכון לתוכנה (במידה ויידרש) - יוזמן בנפרד.

 

2. תוקף השרות יהיה בהתאם למרכיבי התוכנה ולכמות המחשבים / תחנות ברשת שפורטו בחשבוניות מס שהופקו בגין השרות. במידה ולא צויין אחרת בחשבונית (או בהצעת המחיר בגינה הופקה החשבונית), יהיה השרות למשך שנה מתום מועד תקופת השרות הקודם או מתום תקופת האחריות שנקבעה בחשבונית רכישת זכות השימוש בתוכנה (המאוחר שבינהם). תוקף השרות יהיה לכל מרכיב בתוכנה בנפרד.

 

3. חידוש השרות מותנה ברצף תקופות שרות. במידה וללקוח אין רצף בתקופת השרות, ניתן לרכוש חד פעמית מהדורת תוכנה מעודכנת. במקרה של הזמנת עדכון חד פעמי – תוקף האחריות לתוכנה יהיה למשך שנה מתום התקופה הקודמת ולא פחות מתאריך האספקה בלבד.

 

4. תוכן השרות:

א. קבלת מהדורות תוכנה מעודכנות לתוכנה הבסיסית ולמודולים אופציונליים שנרכשו (בהתאם לפרוט בחשבוניות מס לפי הזמנות נפרדות).

 

   מהדורות חדשות לתוכנה ישלחו ללקוח במהלך תקופת השרות בכמות ובקצב שתחליט עליו דלה.

 

   בין שאר המרכיבים במהדורות החדשות יהיו פיתוחים שיעשו ע"י דלה לגופים אחרים, ואשר דלה תחליט מיוזמתה לשלב בתוכנה (ומזמין השינוי לא התנגד לשילובם).

 

ב.  זכות השתתפות בהדרכה קבוצתית במשרדי דלה. דלה תפיץ חוזרי הדרכה מרוכזת מעת לעת , והלקוח יהיה רשאי לשלוח נציג מטעמו להשתתף בהדרכה.

 

ג. תמיכה טלפונית לנציג הלקוח שקיבל הדרכה כאמור בתת סעיף ב' לעיל בכל הקשור לתפעול שוטף לתוכנה.

 

ד. אפשרות לתמיכה באמצעות תוכנת תקשורת ומודם ו/או אינטרנט. השרות איננו כולל את אספקת התוכנה או המודם ו/או האינטרנט, ולא את התקנתם ו/או הדרכה להפעלתם. שרות זה יעשה לפי שיקול דעתה של דלה בלבד.

 

ה. אפשרות למשלוח העתקי גיבוי נתונים מהלקוח לדלה לצורך ביקורת ואתור בעיות בנתונים (או בהפעלת התוכנה). המשלוח יעשה באמצעות דיסקטים בדואר או באמצעות EMAIL.

 

ו. אפשרות לקבלת עדכוני תוכנה מיוחדים לאחר מציאת פתרונות לבעיות ואו שיפורים שיעשו עוד לפני שחרור המהדורה לכלל הלקוחות כאמור בתת סעיף א' לעיל. אפשרות זאת תעשה לפי שיקול דעתה הבלעדית של דלה.

 

ז. תמיכה טלפונית בהתקנת מהדורות תוכנה חדשות ובהסבר טלפוני לאופן הסבת נתונים (במידה ושולבו במהדורה החדשה).

 

ח. טיפול בתקלות בתוכנה. כל הטיפול בעדכוני תוכנה יעשו אך ורק במשרדי דלה.

 

ט. זכות לקבלת עדכונים ותוספות למדריכי הפעלה לתוכנה וספרות טכנית אחרת שיופקו ע"י דלה מעת לעת.

 

י. דלה תבצע שינויים יזומים בתוכנה לפי שיקול דעתה הבלעדי, למעט שינויים של גופים סטטוטוריים המחוייבים על פי חוק (כגון מס הכנסה, מע"מ וכו'). שינויי דרישות אלו יעשו ע"י דלה כחלק מהסכם השרות, וללא תוספת במחיר.

 

   דלה תשתדל לבצע גם שינויים בתוכנה בעיקבות שינויים בדרישות של גופים אחרים עבורם משמשת התוכנה כגון המדען הראשי במשרד התמ"ס, מרכז ההשקעות, מס"ב, בנקים, הוצל"פ וכו' . במידה ודלה תבצע את השינויים, ובמידה והשינויים בדרישות יהיו מהותיים, דלה תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף בגין שימוש במהדורה החדשה.

 

   בכל מקרה, דלה מפתחת עותק בודד של התוכנה (אלא אם כן הזמין ושילם הלקוח בגין תוכנה אישית), ולכן, תמשיך דלה ותתחזק את המהדורה האחרונה של התוכנה בלבד.

 

5. היקף התמיכה:

א. השרות השנתי מתומחר לפי ממוצע תמיכה חודשית של כ 0.75 שעות. במידה ותהיה חריגה מהיקף זה, תודיע דלה ללקוח, ואז יוכל הלקוח לשלם בגין ההפרש, או לקצר את תקופת השרות בהתאמה.

 

ב. תמיכה לפי שעות מתומחרת לפי מינימום רישום של 0.25 שעות לפניה טלפונית, לבדיקת בעיה, למשלוח עדכונים חד פעמית או 0.5 שעות לתמיכה באמצעות תוכנת תקשורת.

 

6. השרות איננו כולל:

א. קליטה והתאמת נתונים או טבלאות. בכל מקרה אין דלה אחראית לנתוני הלקוח. בכל מקרה על הלקוח חובה לבצע גיבויים תקופתיים לנתונים ולבדוק את תקינותם. 

 

ב. הרחבות ותוספות של מודולים חדשים שיפותחו בתוכנה. מודולים אלו ניתן יהיה  לרכוש בהזמנה נפרדת. מרגע שנרכשו מודולים חדשים, יצטרפו גם הם למסגרת הסכם שרות זה, ואם לא הוגדר מראש אחרת – תוקף האחריות למודולים אלו יהיה מקביל לתוקף השרות.

 

ג. אחזקה, תמיכה, הדרכה, התקנה, שרות למרכיבי החומרה ואו תוכנות אחרות, ובכלל זה מערכות הפעלה, תוכניות רשת וכו'.

 

ד. הדרכה, תמיכה, הטמעה וכל שירות אחר שיעשו בבית הלקוח. כל פעולה מכל סוג שהוא שתעשה בבית הלקוח תבוצע לפי הזמנה נפרדת ובתשלום נוסף גם אם הפעולות שבוצעו בבית הלקוח היו במסגרת הנושאים הגלומים בהסכם זה.

 

ה. פיתוח ושינויים יזומים ע"י הלקוח. פיתוח, התאמה ושינויים בתוכנה יעשו אך ורק במסגרת הזמנה נפרדת. מרגע שיסופקו שינויים ופיתוחים נוספים לתוכנה לפי הזמנה נפרדת ובמידה שלא הוגבל שילובם בהסכם זה, ובתנאי שהלקוח לא התנגד מראש שהשינוי / תוספת יהפכו להיות חלק בלתי נפרד מהתוכנה הבסיסית שתשלח לשימוש כל לקוחות דלה - יצטרפו גם הם למסגרת תנאי שרות זה. אם לא הוגדר מראש אחרת – תוקף האחריות לפיתוחים אלו יהיה מקביל לתוקף השרות.

 

ו. הדרכה חוזרת והדרכה ו/או תמיכה למספר נציגי הלקוח (אלא אם הוזמן ושולם אחרת).

 

ז. הכשרה מקצועית, יעוץ מקצועי, הטמעה וליווי שוטף לקליטה, עדכון ועיבוד הנתונים.

 

ח. שינויים במבנה ממשקים לחומרה שיוחלפו ע"י הלקוח (כגון מדפסות, רשת, מודם וכו') , ואו לשינויים בממשקים לתוכנות אחרות (כגון נתוני שכר, שעות עבודה, הנח"ש וכו') איתן מתקשרת התוכנה שיעשו ביוזמת בית התוכנה שממנו נרכשו אותן תוכנות / ממשקים / קבצי נתונים. כמו כן דלה לא מחוייבת לספק התאמות ו/או עדכון מהדורות בעיקבות שינויים שנעשו במערכת ההפעלה.

 

ט. התאמות מיוחדות להפעלת העיט בכלל ו/או מודולים אופציונליים שלה ו/או פונקציות מסויימות מתוכה שאינם מתפקדים או שהפסיקו לתפקד מול תוכנות אחרות ו/או מול מערכת ההפעלה ו/או תוכנת הפעלה לפונקציות מערכת ההפעלה והחומרה/תוכנה שלה.

 

7. חריגים לאחריות:

א. אחריות דלה על פי תנאים אלו מוגבלת למתן עדכוני תוכנה ושירותים לפי התנאים הרשומים במסמך זה בלבד, והלקוח פוטר את דלה מכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי אם יגרם לו או לצד ג' כלשהוא, לרבות תשלום בגין הפסדים ו/או אובדן רווחים בין אם נבעו מהסכם זה ו/או מדרך ביצוע ו/או כתוצאה מפעולה ו/או אי פעולה, או שימוש ו/או אי שימוש בתוכנה ו/או בנתונים שהופקו ו/או שלא הופקו ממנה.

 

ב. התחייבות דלה לספק שרות ע"פ הסכם זה תקף רק במקרה של שימוש נכון בתוכנה לפי הוראות דלה, ובתנאי שהלקוח בצע את הנחיות דלה במועד סמוך לקבלת העדכונים / ההנחיות לתוכנה.

 

ג. כמו כן, דלה לא תהיה מחויבת לספק שירות במידה שהשרות נדרש כתוצאה מהחלפת חומרה, ו/או מערכות הפעלה, גניבה, תאונה, רשלנות, שימוש לא נכון, תכנות לא מתאים שבוצע לא ע"י דלה ו/או מי מטעמה, תקלה בחומרה ו/או  במרכיבי תוכנה אחרת מכל סיבה שהיא.

 

8. שעות העבודה, לו"ז לתמיכה ולתיקון תוכנה:

א. תמיכה טלפונית לבעיות בהפעלה תינתן בין השעות 09:00 ועד 17:00 בימים א-ה' בשבוע.

 

ב. תמיכה טלפונית לפתרון של בעיות הפעלה בסיסית יעשו מוקדם ככל האפשר, ובדרך כלל לא יאוחר מיום עבודה (24 שעות בימי עבודה) ממועד הפניה. דלה תשתדל לתת תמיכה לשאלות תפעוליות תוך 2 שעות עבודה.

 

ג. תמיכה טלפונית לפתרון של בעיות מקצועיות או הפעלות מיוחדות יעשו תוך כ 3 ימי עבודה ממועד הפניה.

 

ד. במידה ולצורך התמיכה יידרש לבדוק את נתוני הלקוח, תינתן התמיכה ללקוח תוך כ 3 ימי עבודה מעת קבלת העתק הנתונים של הלקוח או מרגע שניתן יהיה לעבוד על נתוני הלקוח באמצעות TeamViewer  או תוכנה תואמת ולפי  שיקול דעתה המקצועית של דלה.

 

ה. במידה ובעקבות הפניה יסתבר שיש לבצע עדכון בתוכנה, יועבר הנושא למחלקת פיתוח, והלקוח יקבל פתרון מוקדם ככל האפשר, ולא במסגרת הלו"ז דלעיל. למען הסר ספק, מובהר בזאת שעדכונים לתוכנה ינתנו ללקוח אך ורק במשך תקופת השרות / אחריות, ולא מעבר לכך.

 

ו. במידה ותתגלה בעיה הקשורה לנתוני הלקוח, יועבר הנושא למחלקת פיתוח לצורך הערכת המשמעויות של הבעיה, והלקוח יקבל הצעת מחיר ולו"ז לטיפול מיוחד.

 

9. כללי:

א. דלה רשאית לשנות את תנאי השרות מעת לעת, ובתנאי שלא יפגעו בזכויות לקוח הנמצא בתקופת שרות עבורה כבר שילם. במקרה כזה, יכנס השינוי לתוקף ממועד החידוש הבא לאותו לקוח.

 

ב. זכויות וחובות הלקוח אינם ניתנים להעברה לצד ג'.

 

ג. תנאי שרות אלו, תקפים כל עוד לא חתם הלקוח על הסכם שירות אחר עם דלה.