התחבר | משתמש חדש אורח/ת  

05/2014 איך בודקים מהיכן הגיע תוכן לשדה סכום מצטבר?
בכל שדה מודגש עם קו תחתי -> הקש 2 קליק לקבלת תצוגה טבלאית של הפעולות שסוכמו לשדה.

 
04/2014 איך יודעים האם יש לרשומה הפעלה מתוזמנת?
בדוק באם כפתור השעון המעורר בסרגל הכלים של הקובץ - פעיל.  אם כן לחץ עליו להגעה / לתצוגה של הפעולות המתוזמנות.
 
12/2013 איך מעתיקים תוכן משדה לשדה?
גרור את השדה המקורי לשדה היעד.
 
11/2013 איך חוזרים לרשומה אחרונה שהייתה בטיפול?
לאחר הכניסה לקובץ -> חץ שמאלה.
  
10/2013 איך הופכים שדה חיובי לשלילי ולהיפך?
קליק ימני על השדה -> הפוך שדה.
 
11/2007 איך מעבירים תכולת תצוגה טבלאית לקובץ EXL?
לחץ על כפתור X בסרגל הכלים של התצוגה.
 
10/2006 סידור חלונות עיט במסך.
מקם כל חלון עיט כרצונך. ביציאה העיט ישמור את מיקום החלון להפעלה הבאה. למעבר בין חלונות פעילים ומוסתרים: תפריט חלונות -> חלונות -> בחר בחלון הרצו
 
9/2007 הכנת "מועדפים" לשימוש אישי.
להוספה למועדפים: קליק ימני על כל אופציה רצויה -> שלח למועדפים. לביטול / שינוי מועדפים: אחזקת מערכת -> אשפי התכנון -> עריכת מועדפים. להסתרה / תצוגת מועדפים: אחזקת מערכת -> מאיינים -> מאפיינים למשתמש.
 
8/2007 הפעלה אוטומטית מתוזמנת לכל פעולה בתפריט.
קליק ימני על האופציה בתפריט -> שלח למתזמן. השלם את תדירות ההפעלה. סמן "תזכורות פעילות".
 
7/2007 "ערכי מחדל" לחלון הפקת דוח / תהליך מתפריט:
לשמירת "ערכי מחדל": לאחר השלמת הערכים בחלון, בחר בכפתור "שמור מחדל לפעולה", ואז הפעל את התהליך. לטעינת "ערכי מחדל": בחר בכפתור "טען ערכי מחדל לפעולה". 
 
6/2007 "מחרוזות בזק" לעריכת טקסט.
בחלון הטקסט הקש Alt0 לקבלת טבלה לעריכת טקסטים קבועים מ 1 עד 9. לשליפת הטקסט בחלון - הקש Alt1 עד Alt9 בהתאמה.
 
5/2007 איך עורכים "עזרה" אישית לשדה
קליק ימני על השדה -> עריכת עזרה אישית. בתחנה של עובד חדש (שצריך עזרה לכל שדה) בחר בתפריט חלונות -> עזרה -> סמן: עזרה אוטומטית.
 
4/2007: איך שולחים פקס אוטומטי כמענה לפקס נכנס?
בטבלת "שיוך" לרשומות בכרטסת חברות עבורן רוצים משלוח - סמן 1 בעמודת "מענה אוטומטי". מתפריט אחזקת מערכת -> הדפסות -> הדפסות ליישום -> שימוש במסמכים -> סמן V למענה אוטומטי לפקס נכנס וערוך את הטקסט למענה בהצלחה ובכשלון.
 
3/2007 איך מגיעים לרשומה מקושרת או לפירוט תוצאה?
במידה והשדה מודגש ועם קו תחתי: לחץ 2 קליק לקבלת הרשומה המקושרת או פירוט מרכיבי התוצאה לשדה.
 
2/2007: איך שולחים "מיסרון" (SMS)?
קליק ימני על כל שדה של מספר טלפון -> שלח SMS. עד 20 מיסרונים ראשונים ע"ח דלה, וא"כ יש לפתוח חשבון עצמאי.
 
1/2007: איך לגרום ל"עכבר אוטומטי":
אחזקת מערכת -> מאפיינים -> מאפיינים לתחנה -> העדפות הפעלה -> סמן "עכבר אוטומטי". העכבר יקפוץ לכפתור המועדף בכל חלון חדש.
 
12/2006: איך להציג תמונות אישיות ותמונות מתחלפות בתפריטים?
קליק ימני על מסך התפריט -> "בחר תמונה לתפריט", או "בחר תמונות מתחלפות". השלם פרטים ובחר תמונה / ספריה.
 
11/2006: איך משנים ערך שדה מספרי במהירות?
"חץ מעלה" - מוסיף 1 למספר, ו"חץ מטה" מוריד 1. תקף גם בשדה מספרי וגם בתאריכים ושעות.
 
10/2006: איך להפעיל קבלת פקס ידנית?
קליק ימני על כפתור הטלפון בסרגל הכלים בראש המסך -> קבל פקס. להכנת האפשרות להפעלה יש לקלוט קליק הימני (על אותו כפתור) -> מאפייני תקשורת -> לשונית פקס -> קבלת פקס ידני. 
 
9/2006: איך לשנות מסכי תצוגה טבלאית?
קליק ימני במרכז התצוגה -> עיצוב אישי -> "העתק מחדל" -> התאם עמודות לצרכים -> V לאישור -> אישור העצוב. בהפעלה הבאה לתצוגה - התוכנה תציג את העיצוב האישי שנבחר.
 
8/2006: איך מודדים זמן?
הקש קליק ימני על השעון בתפריטים או על השעון בסרגל הכלים -> שעון עצר -> הפעל. השעון בסרגל הסטטוס יתחיל לספור. הקש קליק ימני נוסף -> שעון עצר -> הפסק ו/או אפס בהתאמה.
 
7/2006: איך לארגן פעולות לטיפול?
קליטה: קלוט "תאריך לטיפול" בכל רשומה של כרטסת חברות / הצעות מחיר / שיווק וטלמרקטינג. הפעלה: לחץ על כפתור החץ בראש מסך העבודה (בקבצים הנ"ל) ומלא מתארייך לטיפול... עד.. -> אישור. 
 
6/2006: איך העיט יזכיר לי?
 הקש קליק ימני על הרקע של רשומה לטיפול -> הפעלה מתוזמנת. מיועד לכרטסת לקוחות / טיפול בחייבים / הצעת מחיר / פעולת שרות וכו'. או, קליק רגיל על כפתור "שעון חול" בסרגל כלים (בראש המסך) -> קלוט תזכורת.

05/2014 איך בודקים מהיכן הגיע תוכן לשדה סכום מצטבר?
בכל שדה מודגש עם קו תחתי -> הקש 2 קליק לקבלת תצוגה טבלאית של הפעולות שסוכמו לשדה.

 
04/2014 איך יודעים האם יש לרשומה הפעלה מתוזמנת?
בדוק באם כפתור השעון המעורר בסרגל הכלים של הקובץ - פעיל.  אם כן לחץ עליו להגעה / לתצוגה של הפעולות המתוזמנות.
 
12/2013 איך מעתיקים תוכן משדה לשדה?
גרור את השדה המקורי לשדה היעד.
 
11/2013 איך חוזרים לרשומה אחרונה שהייתה בטיפול?
לאחר הכניסה לקובץ -> חץ שמאלה.
  
10/2013 איך הופכים שדה חיובי לשלילי ולהיפך?
קליק ימני על השדה -> הפוך שדה.
 
11/2007 איך מעבירים תכולת תצוגה טבלאית לקובץ EXL?
לחץ על כפתור X בסרגל הכלים של התצוגה.
 
10/2006 סידור חלונות עיט במסך.
מקם כל חלון עיט כרצונך. ביציאה העיט ישמור את מיקום החלון להפעלה הבאה. למעבר בין חלונות פעילים ומוסתרים: תפריט חלונות -> חלונות -> בחר בחלון הרצו
 
9/2007 הכנת "מועדפים" לשימוש אישי.
להוספה למועדפים: קליק ימני על כל אופציה רצויה -> שלח למועדפים. לביטול / שינוי מועדפים: אחזקת מערכת -> אשפי התכנון -> עריכת מועדפים. להסתרה / תצוגת מועדפים: אחזקת מערכת -> מאיינים -> מאפיינים למשתמש.
 
8/2007 הפעלה אוטומטית מתוזמנת לכל פעולה בתפריט.
קליק ימני על האופציה בתפריט -> שלח למתזמן. השלם את תדירות ההפעלה. סמן "תזכורות פעילות".
 
7/2007 "ערכי מחדל" לחלון הפקת דוח / תהליך מתפריט:
לשמירת "ערכי מחדל": לאחר השלמת הערכים בחלון, בחר בכפתור "שמור מחדל לפעולה", ואז הפעל את התהליך. לטעינת "ערכי מחדל": בחר בכפתור "טען ערכי מחדל לפעולה". 
 
6/2007 "מחרוזות בזק" לעריכת טקסט.
בחלון הטקסט הקש Alt0 לקבלת טבלה לעריכת טקסטים קבועים מ 1 עד 9. לשליפת הטקסט בחלון - הקש Alt1 עד Alt9 בהתאמה.
 
5/2007 איך עורכים "עזרה" אישית לשדה
קליק ימני על השדה -> עריכת עזרה אישית. בתחנה של עובד חדש (שצריך עזרה לכל שדה) בחר בתפריט חלונות -> עזרה -> סמן: עזרה אוטומטית.
 
4/2007: איך שולחים פקס אוטומטי כמענה לפקס נכנס?
בטבלת "שיוך" לרשומות בכרטסת חברות עבורן רוצים משלוח - סמן 1 בעמודת "מענה אוטומטי". מתפריט אחזקת מערכת -> הדפסות -> הדפסות ליישום -> שימוש במסמכים -> סמן V למענה אוטומטי לפקס נכנס וערוך את הטקסט למענה בהצלחה ובכשלון.
 
3/2007 איך מגיעים לרשומה מקושרת או לפירוט תוצאה?
במידה והשדה מודגש ועם קו תחתי: לחץ 2 קליק לקבלת הרשומה המקושרת או פירוט מרכיבי התוצאה לשדה.
 
2/2007: איך שולחים "מיסרון" (SMS)?
קליק ימני על כל שדה של מספר טלפון -> שלח SMS. עד 20 מיסרונים ראשונים ע"ח דלה, וא"כ יש לפתוח חשבון עצמאי.
 
1/2007: איך לגרום ל"עכבר אוטומטי":
אחזקת מערכת -> מאפיינים -> מאפיינים לתחנה -> העדפות הפעלה -> סמן "עכבר אוטומטי". העכבר יקפוץ לכפתור המועדף בכל חלון חדש.
 
12/2006: איך להציג תמונות אישיות ותמונות מתחלפות בתפריטים?
קליק ימני על מסך התפריט -> "בחר תמונה לתפריט", או "בחר תמונות מתחלפות". השלם פרטים ובחר תמונה / ספריה.
 
11/2006: איך משנים ערך שדה מספרי במהירות?
"חץ מעלה" - מוסיף 1 למספר, ו"חץ מטה" מוריד 1. תקף גם בשדה מספרי וגם בתאריכים ושעות.
 
10/2006: איך להפעיל קבלת פקס ידנית?
קליק ימני על כפתור הטלפון בסרגל הכלים בראש המסך -> קבל פקס. להכנת האפשרות להפעלה יש לקלוט קליק הימני (על אותו כפתור) -> מאפייני תקשורת -> לשונית פקס -> קבלת פקס ידני. 
 
9/2006: איך לשנות מסכי תצוגה טבלאית?
קליק ימני במרכז התצוגה -> עיצוב אישי -> "העתק מחדל" -> התאם עמודות לצרכים -> V לאישור -> אישור העצוב. בהפעלה הבאה לתצוגה - התוכנה תציג את העיצוב האישי שנבחר.
 
8/2006: איך מודדים זמן?
הקש קליק ימני על השעון בתפריטים או על השעון בסרגל הכלים -> שעון עצר -> הפעל. השעון בסרגל הסטטוס יתחיל לספור. הקש קליק ימני נוסף -> שעון עצר -> הפסק ו/או אפס בהתאמה.
 
7/2006: איך לארגן פעולות לטיפול?
קליטה: קלוט "תאריך לטיפול" בכל רשומה של כרטסת חברות / הצעות מחיר / שיווק וטלמרקטינג. הפעלה: לחץ על כפתור החץ בראש מסך העבודה (בקבצים הנ"ל) ומלא מתארייך לטיפול... עד.. -> אישור. 
 
6/2006: איך העיט יזכיר לי?
 הקש קליק ימני על הרקע של רשומה לטיפול -> הפעלה מתוזמנת. מיועד לכרטסת לקוחות / טיפול בחייבים / הצעת מחיר / פעולת שרות וכו'. או, קליק רגיל על כפתור "שעון חול" בסרגל כלים (בראש המסך) -> קלוט תזכורת.