התחבר | משתמש חדש אורח/ת  

עיט ניהול חברות: אופציות נוספות

ראשי >עיט ניהול חברות>אופציות נוספות
להלן רשימת אופציות לשילוב עם תוכניות עיט ניהול חברות (לא ב"מהדורת מיני"). המודולים שלא נרכשו לא יוצגו בתפריטים או יתפקדו במצב "DEMO" המיועד לקליטת נתונים מוגבלת לצורך בדיקה בלבד.

כל התכונות הרשומות להלן עשויות להשתנות ללא הודעה מראש. רכישת אופציה לתוכנה, מקנה את הזכות להשתמש בתכונות שהיו באופציה ביום הרכישה בלבד.

אופציות כלליות

 • עבודה ברשת. 
 • התאמה ייחודית לפי הזמנה: תוספות ושינויים ללא מגבלות. 
 • עיט+ שפת הפעלה לפיתוח והתאמה אישית. 
 • ניהול תמונות. 
 • ניהול תור ושרת פקסים. 
 • סינכרון עם OFFICE. 

הנהלה

ניהול ומעקב פרוייקטים

השלמה למערכת הפרוייקטים הבסיסית:

 • קליטת שלבים לפרוייקט. 
 • הגדרת משימות לביצוע לפרוייקט / שלב בפרוייקט ומעקב ביצוע. 
 • ניתוח הזמנות / חשבוניות / תקבולים / תשלומים לפי פרוייקט. 
 • ביקורת עמלות לפי סוכן / עובד בחתך פרוייקטים.

 
כח אדם

משאבי אנוש

 • מאגר קורסים והשתלמויות. מעקב השתתפות עובדים בקורסים. 
 • נסיון ועבודה קודמים לעובד. 
 • התמחויות ותפקידים אפשריים לעובד לצורך בקרת שיבוץ. 
 • אופציה לתוכניות עבודה לפי פרוייקטים ושיבוץ עובדים לפי משימות/שלבים. 
 • בקרת שינון נוהלי החברה (לפי דרישות ת"י 9000).

הנהלת חשבונות
 
הנהלת חשבונות דו צידית

 • העברה אוטומטית של מסמכי מקור מניהול המשרד. 
 • הפקת מאזן בוחן, דוח רווח והפסד ופילוח כרטיסים נוסף לפי דרישה. 
 • התאמות בנק, התאמת כרטיסי חברות. 
 • עבודה בו זמנית במספר בנקים ובמספר מטבעות.

הנהלת חשבונות חד צידית

 • רישום אוטומטי של פעולות חיוב וזיכוי לפי מסמכי המקור. 
 • קליטת חשבוניות וקבלות שהופקו ידנית (ללקוחות ומספקים). 
 • סיווג פעולות לצרכי דוחות ניהוליים. 
 • קליטה והחזרת פקדונות (לעורכי דין). 
 • ניהול משולב של הנהלת חשבונות (למס הכנסה) וכרטיסי לקוח (פנימיים). 
 • קליטה מונחית להוצאות כגון: הוצ' שנתיות, ציוד קבוע, רכב וכו'. 
 • הפקת כרטסת השלמה, דו"ח שנתי רציף, כרטסת מסווגת.

הפקדות והתאמות בנק

מודול זה קיים גם במסגרת הנחש"ב דו צדדית.

 • הפקדת מזומנים, שקים לפרעון, שקים דחויים למספר בנקים. 
 • אופציה מיוחדת להפקדת כרטיסי אשראי: ויזה וישראכרט. 
 • הפקת טיוטות לביקורת הפקדה, ופירוט משלים בטופסי ההעתק. 
 • קליטת דפי בנק, וביצוע התאמות.

הוראות קבע

 • הגדרת מספר הוראות קבע לכל לקוח, כולל הצמדה למדד / מט"ח. 
 • הפקת מסמכי מקור להוראות הקבע ומשלוח קובץ למס"ב.

הדפסת שקים

 • הדפסת שקים.
כספים

תזרים מזומנים עתידי

 • תכנון הוצאות והכנסות תקופתיות עתידיות כולל הצמדות והערכת התייקרויות. 
 • התאמת התכנון להוצאות/הכנסות מול הביצוע בפועל. 
 • דוחות תזרים מזומנים צפוי תוך שילוב עם שקים לגביה / הוראות קבע / שקים לפרעון.

תקציב

 • תכנון תקציבי לפי פרוייקטים / תת פרוייקטים + סעיפים ותת סעיפים. 
 • קישור הזמנות / הוצאות / הכנסות / תקבולים בפועל מול סעיפי תקציב. 
 • ביקורת תקציבית שוטפת מול יתרות תקציביות. 
 • אפשרות להעברות בין סעיף לסעיף.

שיווק ומכירות

שיווק ישיר וטלמרקטינג

עיבוד חלופי לקובץ חברות והשלמה למערכי שיווק בסיסיים:

 • קליטת מתעניינים לפי נושאים - מעקב וקידום מכירות טלפוני. 
 • קליטת מודעות פרסום ומאמצי מכירות שונים. 
 • ניתוח יעילות מודעות, חתכים מגוונים לדיוור וטלמרקטינג.  
 • מסכי טקסט ל"שיחות מכירה" ול"טיפול בהתנגדויות". 
 • רישום מקוון של "טיפול" במתעניין.
 • משלוח מכתבים / פקס / EMAIL לתפוצה לפי חתכים.

סוכני עמלות

 • הזמנות מספקים ומעקב ביצוע ישיר של הספקים מול הלקוחות (ללא ניהול מלאי). 
 • התחשבנות עמלות מול ספקים.
 
כרטיסי אשראי

 • הגדרות שימוש בכרטיסי אשראי ונתוני בנק ללקוח לשימוש כברירת מחדל בעת קליטת תקבולים. 
 • שילוב וביקורת ONLINE של כרטיסי אשראי מול תוכנת שב"א. 
 • אפשרות להזנת נתוני כרטיסי אשראי באמצעות קורא מגנטי.

מכירות מול חברות וסניפים

מיועד לחברות המבצעות משלוחים לסניפים של גופים גדולים, ואת חשבונות האשראי מפיקים במרוכז.

 • הגדרת סניפים לחברה. הפקת הזמנות ותעודות משלוח לסניפים. דו"ח נהג להובלה 
 • חשבונות אשראי, קבלה וסימון תקבולים באופן מרוכז.

ניהול רכש משופר

מיועד להוסיף תהליכים ופעולות חיפוש מהירים בפעולות שונות:

 • ספקים ויצרנים חלופיים, השוואת הצעות מחיר, עדכון מהיר למחירי ספק. 
 • מוצרים חלופיים, תכנון רכש לפי זמני אספקה, הזמנות לייצור, הנחות לכמות. 
 • סימולציות לצרכי הזמנה לפי היקפי צריכה / הזמנות לייצור.
 
אחזקה ושרות

ניהול מינויים, שירות ומעבדות
מיועד לניהול מעבדות שירות ליצרנים, יבואנים וקבלנים. התוכנה מאפשרת ניהול כרטיסי מנוי למוצרים קבועים (אחריות ושירות) ולמוצרים מזדמנים.
התוכנה ניתנת להתאמה לניהול מינויים מיוחדים כגון מערכות עיתונים, חברות פירסום, מערכות הפצה וכו'.
קיימת גם אופציה מיוחדת ליצרני תוכנה לצורך רישום וניהול לקוחות לתוכנה לפי מהדורות, מערכות הפעלה ונתונים טכניים לעולם המחשבים.

 • מידע טכני לכל מכשיר / התקנה. 
 • מידע מסחרי למועד חידוש ותוקף האחריות. הגדרת "מנוי/שירות" לכל מוצר. 
 • מידע שיווקי לסניף / סוכן / עובד מטפל, תנאי תשלום ומחירים מיוחדים. 
 • מידע לייצור, אריזה, משלוח והדרך להעברה ו/או התקנה ללקוח. 
 • מידע למוצרים נוספים ללקוח / מינויים נוספים למוצר, תקלות וטיפול. 
 • קבלת הודעות על תקלות ו/או תכנון תחזוקה מונעת תקופתית + תכנון עבודה. 
 • טיפול טכני במנוי / מוצר, ומעקב משרדי להפקת חשבון והחזרת המוצר ללקוח. 
 • אלפונים, רשימות ייצור ואריזה, מכתבים ומדבקות לחידוש מנוי ותזכורות. 
 • אופציה לדוחות תכנון כמויות לייצור לפי מינויים / מוצרים.

אחזקה מונעת

 • תכנון ביקורות תקופתיות לאחזקה ושירות של מכונות. 
 • קליטה וניהול קריאות שירות לתחזוקה. 
 • ביקורת עלויות וצריכת ח"ח לפי מכונה / סוג תקלה / לקוח.

ניהול צי רכב

מיועד לחברות עם מספר כלי רכב, לניהול ובקרת פעולות לביצוע ולניתוח עלויות, ולחברות העוסקות בסחר בכלי רכב:

 • קליטת צי רכב כולל פרטים טכניים ומועדי חידוש טסט, ביטוח וטיפולים. 
 • בקרת פעולות לביצוע: טסט, ביטוח טיפולים. 
 • קליטת הוצאות קבועות, משתנות ומיוחדות. 
 • קליטת עבירות תנועה ותאונות. אופציה לאיתור נהגים לפי מועד התאונה / דו"ח תנועה והעמסת עלויות לנהג.
 • בקרת עלויות בחתך כלי רכב, נהגים, עלויות, צריכת דלק ועוד. 
 • הדפסת "ספר רכב" לעוסקים בקניה / מכירה / תיווך לכלי רכב. אפשרות לריבוי קניות ומכירות לאותו רכב. 
 • אופציה לניהול "התקנות" לרכב, בקרת תהליכי הטיפול, מעקב אחרי תאונות ותקלות, ניהול נהגים. 
אופציה לבקרת עלויות תקופתיות לכבישי אגרה, דלקנים, מכשירי איתור וכו' הן מקליטה פרטנית והן בממשקים.


מעקב הודעות וניהול שוטף

 • קליטה מקוונת של הודעות נכנסות והעברה לעובדים / תחנות ברשת. 
 • מעקב קבלה / ביצוע ההודעות והעברה להמשך ביצוע לעובדים נוספים. 
 • השלמת דיווח ביצוע בשעות והעברה לשעות עבודה לפי פרוייקטים / לקוחות.
 
לאינפורמציה נוספת:  

הזמן עכשיו


 • תכנון והנדסה
 • ניהול הייצור
 • נהול איכות
 • מאגרי מסמכים ותמונות

מגוון הגדרות למוצר, לתהליכי הרכש, הייצור ובדיקות.

כרטסת שרטוטים

 • רישום פרטי שרטוטים עם אפשרות להפעלת תצוגה. 
 • ניהול מהדורות, רשימות תפוצה וחתימה אלקטרונית לאישור. 
 • קישור לארכיון דיסקטים לאיתור מהדורות ומיקום פיסי של קבצי שרטוט. 
 • אופציה לקישור לסורק ותצוגה. 
 • אופציה לקריאת שרטוטים מתוך אוטוקאד.

כרטסת מסמכים

 • רישום פרטי מסמכים: מפרטים, נוהלים, הנחיות, טפסים וכו'. 
 • אפשרות עריכה (בעיט) והפעלת מעבדי אחרים. 
 • ניהול מהדורות, רשימות תפוצה וחתימה אלקטרונית. 
 • קישור לכרטסת שרטוטים, לארכיון דיסקטים ולניתוב תהליכי ייצור. 
 • אפשרות תצוגה ואו הדפסה מהירה עם בקרת שינון נוהלים לעובדים.

עץ מוצר וניתוב תהליכים לייצור

 • תכנון מרכיבים לעץ מוצר במספר קומות ובמספר תהליכים (ניתוב). 
 • הגדרות מיקום, הוראות הרכבה, קישור למפרטי בדיקות. 
 • ניתוב תהליכי ייצור לתחנות עבודה עם התניות לתהליכים מתנים / מותנים.

תיק ייצור

מיועד לניהול הנדסת המוצר ותהליכי רכש משופרים:

 • הגדרת "רשימת חלקים" + חישוב עלויות המבוססים על עץ מוצר. 
 • דוח אבות + אבות ישירים. 
 • ביקורת וסימולציה להמלצות להזמנה לפי הזמנות תוצ"ג.

תמחיר ומרכיבים להזמנה

 • הגדרת נוסחאות חישוב לכמויות למרכיבים לפי עץ, על סמך מידות המכלול. 
 • ניתוח עלויות כולל מרכיבי מכפל לרווח, מימון והובלה והתקנה. 
 • אפשרות להגדרת מרכיבים למכלולים בהצעות מחיר, הזמנות וחשבונות.
מגוון האופציות במודול ניהול הייצור מיועד לאפשר התאמת השימוש של כל חברה במודולים השונים לפי הצורך (וזאת מבלי לשלם למודולים שאינם בשימוש). המודולים משלימים אחד את השני.
מכלול האופציות מאפשר בסיס לניהול ריצפת הייצור.

עבודה במחסנים

מיועד לאפשר ניהול המלאי במספר אתרים / מחסנים / תחנות עבודה:

 • העברות מאתר לאתר, קניה ומכירה מבוזרים. 
 • ניהול המלאי הכולל באופן אינטראקטיבי, ובקרת כמויות נקודתית.

עץ מוצר וייצור פרטני
 
מיועד להגדרת קשר בין חומרי גלם לתוצרת גמורה:

 • הפיכת הזמנה / מכירה של מוצרים מוגמרים לרשימת כמויות חומרי גלם לצורך הורדה מהמלאי ו/או ביקורת הצטיידות. 
 • ייצור סידרתי לפי עץ מוצר או ייצור פרטני של מכלולים לפי מרכיבים.

ניהול הזמנות לייצור

מיועד לאפשר ניהול תהליכי הייצור במספר תחנות/מחסנים.

 • הגדרת מוצרים חלופיים וספקים חלופיים למוצרים. 
 • המלצות לניפוק קיט לייצור, הגדרת פעולות ייצור לתחנה. 
 • הגדרת תחנות ייצור/מחסנים וקישור תחנות עבודה לפרוייקטים. 
 • הזמנות לייצור + ביקורת הזמנת מכלולים / משאבים פנימיים. 
תכנון ופיקוח הייצור (תפ"י)

מיועד לאפשר ניהול לוח זמנים לתהליכי הייצור, ביקורת העמסות למשאבים.

 • המלצות לתזמון הזמנת ח"ג ולייצור מרכיבים לפי ניתוב ועצי מוצר. 
 • תכנון ובקרת לו"ז הוראות עבודה לתחנה כולל בקרת משאבים וזמינות מרכיבים. 
 • ניתוח עלויות בפועל מול התכנון, ורכוז עלויות וריווחיות לפי הזמנת לקוח.

מספרים סידוריים וסדרות ייצור

 • הגדרת סדרות ייצור (במפעל ואו אצל ספקים ויצרניO). 
 • רישום מספרים סידוריים לכל פריט. 
 • מעקב ואתור מוצרים לפי מספר סידורי בתהליך הרכש, ייצור, מכירה ואחזקה.
ניהול האיכות משולב בכל הקבצים, הדוחות והתהליכים בתוכנות עיט לפי הרשום במודולים במסמך זה כגון:
 • כרטסת שרטוטים. 
 • כרטסת מסמכים ובקרת שינון. 
 • הכשרה והסמכת עובדים. 
 • ניהול מבוקר לכל התהליכים בחברה. 
 • אינטגרציה מלאה בין המידע בכל המחלקות. 
 • מעקב הודעות נכנסות, דואר נכנס ויוצא, ארכיון דיסקטים. 
 • כרטסת לקוחות, ספקים וקבלני משנה. 
 • הנדסת המוצר.
 • כמו כן פותחו מספר מודולים ייעודיים למחלקות אבטחת איכות ואמינות:
מפרטים וביצוע בדיקות

 • הגדרת מפרטי בדיקות למוצרים כולל קישור לכרטסת מסמכים. 
 • ביצוע בדיקות למוצרים (ח"ג, בתהליך ותוצ"ג). 
 • בקרה, ניתוח וניהול חריגים.
תלונות וחריגות

 • קליטה וניהול חריגות, תלונות לקוח, תקלות ובעיות. 
 • העברת טיפול לגורמי משנה, מעקב טיפול, ועדת חריגות. 
 • ניתוח ליקויים, הסקת מסקנות, פעולות מתקנות.
התאמות נוספות לדרישות ת"י ISO 9000

 • הערכת ספקים וקבלני משנה. 
 • סקר הנהלה. 
 • מבדקי איכות. 
 • אימות.  
אחזקת ציוד בדיקה וזימון לכיול.
 
 • בקרת איכות וטיפול באי התאמות וכשלים. 
 • סקר חוזה. 
 • הערכה והסמכת מערכות איכות
 • רישום ומעקב תיוק ומיקום מסמכים ויצירות אומנות. 
 • שילוב עם תוכנת סריקה למסמכים וניהול תמונות (דחוסות). 
 • תצוגה והדפסה של תמונות מאגר.