התחבר | משתמש חדש אורח/ת  

עיט רכוש: תאור טכני

מבוא
תוכנת עיט רכוש בנויה ממספר מודולים משולבים המשלימים אחד את השני. היות והתוכנה מיועדת למגוון גדול של משתמשים, קיימים מספר מסכי הגדרות עיצוב, הרשאות ואופן שימוש אישי במרכיבים שונים. מאפיינים אילו ניתנים לשינוי אישי מעת לעת, לפי צרכי המשרד.
עיט רכוש מורכבת מסחרית ממודול עיקרי ואופציות משלימות, בתשלום נוסף (ראה בהמשך רשימת אופציות). דלה מערכות ממוחשבות משפרת ומוסיפה תכונות נוספות באופן מתמיד הן למודול העיקרי והן לאופציות הקיימות וכן מוסיפה מודולים חדשים. כמו כן ניתן להזמין התאמות אישיות לתוכנה.
כל התכונות הרשומות להלן עשויות להשתנות ללא הודעה מראש. רכישת התוכנה, מקנה את הזכות להשתמש בתכונות שהיו בתוכנה ביום הרכישה בלבד. דלה מערכות ממוחשבות מוסיפה ומשנה את התוכנה לטובת המשתמשים הנמצאים בתקופת אחריות ו/או ב"מנוי שנתי".
ניתן לבצע התאמות נוספות לפי הזמנה.
בארגונים בינוניים וגדולים בהם מתבצעות השקעות בהקמה והרחבה יש צורך בתקצוב הפעולות ובמעקב אחרי הפעילות השוטפת עם אפשרות למעקב בין הדוח השוטף לתקציב וכתבי האישור.
היכן שפעולות אילו ממומנות גם על ידי גורם חיצוני כגון "מרכז ההשקעות" ישנה חשיבות רבה להגיש את כל הדוחות בזמן הקצר ביותר, עם יכולת להעמיס את ההשקעות כך שהחברה תקבל את המגיע לה באופן אופטימלי.
עיט רכוש היא תוכנה ייעודית המאפשרת לנהל תחת גג אחד את כל הפעילות של ההשקעות, במאגר נתונים רב שנתי אחד (Data Base). באמצעות עיט רכוש קבוע, כל הפעילות נעשית בהקלדה בודדת או ממשק אוטומטי ללא צורך בעבודות עזר של מעבדי תמלילים, גליונות אלקטרוניים ועוד.
עיט מאפשרת עבודה בסביבה ידידותית למשתמש הבודד ולעבודה ברשת , מונחית באמצעות תפריטים ועזרה
מקוונת בכל שלב, וקליטת הנתונים ממערכות חיצוניותו ונעשית בעזרת ממשקים אלקטרוניים.
 
ניהול הנכסים

ניהול שוטף
 • קליטת הנכסים, ההשקעות ומענקי ההשקעות הן ידנית והן אלקטרונית ממערכות אחרות.
 • מיפוי ואיתור הנכסים עד לרמת קואורדינטות.
 • טיפול / התחשבנות בו זמנית בפחת חשבונאי, פיננסי, טכני והנדסי.
 • כלי רב ערך מהיר וללא טעויות לתכנון מס.
 • איחוד השקעות: טיפול אוטומטי בסיכום מספר נכסים הקשורים בינהם לנכס אחד.
 • אפשרות ל"השבחת נכס" על ידי חישוב אחוזי הפחת לפי תאריך סיום הפחת בצמוד לנכס מושבח.
 • קליטת נכסים מסוג "השקעה עצמית" וקישורם, בכלל זה: שכ"ע, חומרים והוצאות עקיפות.
 • "ספר רכוש קבוע ב'": ספר עזר לניהול נכסים קבועים שנרשמו במקור להוצאות אחזקה.
 • הצגת קבוצת נכסים בצורה טבלאית על המסך כדי לטפל בהם בצורה נוחה. בלחיצת מקש ניתן לראות את שווי הרכוש לצורכי מס, ביטוח והשקעות..
 • חישובי פחת למוקדים תמחירים להפקת דוח העמסות תמחיריות.
 • מספור מחדש של הנכסים באופן אוטומטי.
 • ניוד נכסים.
 • הליכים אוטומטיים המאפשרים טיפול מרוכז בקבוצת נכסים לפי חתך שבוחר המשתמש. לדוגמא: שינוי אחוז הפחת לנכסים מ 1500 עד 2151 המסווגים כבנינים בפרויקט 050 מהאחוז שניקלט לאחוז המבוקש. .
 • העברת שנה אוטומטית תוך אפשרות לרענן את הנכסים שהועברו עקב שינויים שנעשו בשנה הקודמת לאחר ההעברה הראשונה.
 • דוחות - אינדקס נכסים, פחת (שקל/דולר/מ"ה/ממודד), גריעת נכסים, מענקים והתאמה להנחש"ב.
 • דוחות ניהוליים ברמת פריט עד 3 משתנים, כולל דוח 12 חודשים.
 • גריעת נכסים כתוצאה ממכירה/הפחתה נעשית בצורה פשוטה עם אפשרות ל:
  טיפול במענק ההשקעה שנתקבל בגין הנכס הנגרע.
  קיזוז רווח הון לנכס אחר המחליף את הנכס שנגרע.
  החישובים נעשים במהלך הפקת הדוח בצורה אינטראקטיבית כשניתן לבצע גם חישובים סימולטיביים, כלומר להפיק דוחות עם שיעורי פחת שונים לצרכים ניהוליים.

פיצול, מיזוג נכסים וגריעת נכסים
 • אפשרות לפיצול נכס למספר נכסים לצורך ניהול נפרד \או לגריעה חלקית.
 • אפשרות למיזוג נכסים ( בעלי אותו ת. קניה ואחוז פחת לצורך הקטנת ספר רכוש וניהול.
 • נכסי אב ובנים
 • במקרים בהם אין אפשרות למזג נכסים ( כגון קווי ייצור ניתן להגדיר שיוך נכס לנכסי אב.
 •  אפשרות לשיוך נכסים לנכס אב לצורך הפקת ספרים לפי מוצרי אב.
 •  אפשרות שיוך אוטומטי של רצף נכסים לנכס אב.

מס הכנסה
חישובים ודוחות לפי הנחיות מס הכנסה מבלי לאבד את משמעויות הנתונים מבחינה טכנולוגית, תקציבית ופיננסית. מודול זה הוא חלק מבסיס התוכנה.
 • מוכר ע"י מס הכנסה: אשור מספר 607 לשנת 2002.
 • הפקת ספר רכוש קבוע ודוחות פחת (טופס יא'), ניכוי בשל פחת, תוספות וגריעות חודשיות, רווח הון.
 • טיפול מתקדם בסוגיות מ"ה של מפעלים מאושרים לאופטימיזציה של הטבות המס.
 • קישוריות מלאה למערכת הנחש"ב ברמת סעיפים תקציביים ולא רק בסיכום כללי.
 • הגנה על ההון בהתאם לחוק שטיינברג (מיסוי בתנאי אינפלציה).
 • סימולציות לחישוב דוחות פחת.
טבלאות ואחזקת התוכנה
מודול זה מהווה את תשתית הנתונים למערכת ומטרתו חסכון בהקלדה ובקרת קלט הנתונים בהמשך. כמו כן משמש המודול להגדרת סביבת העבודה המותאמת לפעילות של החברה המשתמשת בתוכנה.
 
טבלאות
 • נתונים בהם נשתמש בשלב קליטת הנתונים במסכי הקלט השונים: במקום לרשום את הנתונים בכל פעם מחדש נוכל לשלוף את הנתונים מהטבלאות.
 • פרמטרים המשמשים לצרכי חישוב במהלך העיבודים השונים במערכת. דוגמאות: שערי מטבע ומדד, אחוז פחת לקודי הנכס השונים וכו'.
 • נתונים בטבלאות המשמשים להמרה של נתונים ממערכת חיצונית לעיט. לדוגמא: קשר בין כרטיסי הנחש"ב לפרוייקטים השונים.
ארגז הכלים
 • מאפשר לטפל בסביבת המערכת מתוך תפריטים ללא צורך בתכנות.
 • גיבוי אוטומטי של נתוני המערכת.
 • עדכון גרסאות חדשות של היישום הנוכחי.
 • הפעלת תכניות ותהליכים מיוחדים.
 • התאמת חומרה כגון: מדפסות שבשימוש, התאמת המסך/העכבר, מודם וכו'.
 • הקמת חברה חדשה, הרשאות שימוש, הגדרת משתנים כלליים.
 • ביטול נתונים גלובלי, שחזור נתונים.
 
יתרונות עיט רכוש
 • נוחות מרבית בתפעול המערכת וחסכון ניכר בעבודה ללא צורך בידע בתכנות ו/או בתכנון ושימוש בגיליונות.
 • איסוף נתונים אלקטרוני ממערכת הנח"ש או ממערכת מקבילה.
 • דיוק בקליטת הנתונים, החישובים, הפקת דוחות ואחזקת המערכת. בקרה פנימית מושלמת לזיהוי טעויות לוגיות.
 • מניעה של כפילות בנתונים המוקלדים למערכת - פעולה המבטיחה תאימות ואחידות של הנתונים בקבצים השונים.
 • מעקב חודשי אחרי התוצאות השוטפות תוך השוואה לתקציב כדי לתקן סטיות תקציב במועד.
 • קיצור משמעותי בזמן הגשת הדוח לקבלת מימון מענקים לשיפור בתזרים המזומנים ולחסכון בהוצאות מימון.
 • מיכון כל החישובים והתיקונים הגלובליים מאפשר התאמה אוטומטית לקבוצות נכסים לפי חתך המשתמש.
 • דוגמאות: אחוז הפחת, התייקרויות, שינוי סטטוס לקוד הנכס/לתוכנית/ לפרויקט, מיקום הנכס, סוג הוצאה וכו'.
 • מידע רב שנתי לכל השקעות החברה (לא רק אלה הנתמכים על ידי גורמי חוץ) ברמת ההנהלה, אגף הכספים ואגף ההנדסה בכל האספקטים.
 • עדכון נתוני הנכסים ניתן לביצוע באופן אוטומטי ובמהירות הבזק.
 • אופטימיזציה בהגשת דוחות ביצוע למרכז ההשקעות ולבנקים ובהתחשבנות עם מס הכנסה.
קליטה ועיבוד נתונים רב מטבעי.

הזמן עכשיו