התחבר | משתמש חדש אורח/ת  

עיט רכוש: אופציות נוספות

ראשי >עיט רכוש קבוע>אופציות נוספות

להלן רשימת אופציות לשילוב עם תוכניות עיט רכוש. המודולים שלא נרכשו לא יוצגו בתפריטים או יתפקדו במצב "DEMO" המיועד לקליטת נתונים מוגבלת לצורך בדיקה בלבד.


כל התכונות הרשומות להלן עשויות להשתנות ללא הודעה מראש. רכישת אופציה לתוכנה, מקנה את הזכות להשתמש בתכונות שהיו באופציה ביום הרכישה בלבד.


אופציות כלליות
 • עבודה ברשת.
 • התאמה ייחודית לפי הזמנה: תוספות ושינויים ללא מגבלות.
 • עיט+ שפת הפעלה לפיתוח והתאמה אישית.
 • ניהול תמונות.
 • ניהול תור ושרת פקסים.
 • סינכרון עם OFFICE.מרכז השקעות


טיפול במגוון הנושאים הקשורים למרכז השקעות והבנקים המלווים את ההשקעה.

 • ריכוז הנתונים הנדרשים להכנת הבקשה למרכז השקעות (ללא
 • הכנת הבקשה לפי טפסי מ. השקעות).
 • ניהול התכתובת והמעקב אחרי תכתובת זו לכל כתב אישור.
 • קליטת כתבי האישור, כולל תוספות והסבות ופירוט ההשקעות
 • הצמוד לכתבי האישור.
 • אפשרות למעקב תקציבי בין הסכום המאושר בחברה לביצוע בפועל
 • ברמת פרוייקט.
 • הפקת דוחות התקדמות לבנקים המלווים או חברת ענבל מתוך
 • מערכת ניהול הנכסים ללא צורך בכל התערבות נוספת.
 • הפקת דוח גמר ביצוע.

 
ביטוח

 • טיפול, תזכורות וניתוח פוליסות הביטוח למניעת תת ביטוח וביטוח עודף.
 • זהו מודול אופציונלי (בתשלום נפרד).
 • ניהול ומעקב אחרי כל פוליסות הביטוח של רכוש החברה.
 • הערכת הנכסים שנקלטו במערכת לצורך קביעת פרמיית הביטוח.
 • מעקב וטיפול בתביעות. 


אחזקת נכסים

קליטת הוצאות וחלקי חילוף לנכסים מתוך מערך האחזקה והנח"ש. מיועד לאפשר מעקב עלויות
לאחזקת נכסים, ניתוח ערך לצורך ביטוח ושיערוך כללי. מאפשר החלפת נכסים בעיקבות תחזוקה.
 
 
ממשקים

זירוז ופישוט תחזוקת המערכת תוך הפעלת אינטליגנציה מלאכותית לזיהוי וסיווג נכסים לפי
פרוייקטים, תוכניות השקעה, מיקום ועוד.
 • קליטת אינדכס הנח"ש.
 • קריאה והסבת נתונים ממערכות שכר, שעות עבודה, בתוכנות אחרות.
 • קליטת תנועות הנח"ש המתייחסות לנכסים ואו להוצאות
 • בגין נכסים. 


חישוב ומידע

 • חישובים כלכליים ופיננסיים כגון: הצמדות, ערך נוכחי וחישובי ריבית.
 • הצגת מידע בנושאים כלכליים ופיננסיים.

הזמן עכשיו