התחבר | משתמש חדש אורח/ת  

עיט למהנדס ולאדריכל: אופציות נוספות

להלן רשימת אופציות לשילוב עם תוכניות עיט למהנדס ולאדריכל. המודולים שלא ירכשו לא יוצגו בתפריטים או שיתפקדו במצב "DEMO" המיועד לקליטת נתונים מוגבלת לצורך בדיקה בלבד.
כל התכונות הרשומות להלן עשויות להשתנות ללא הודעה מראש. רכישת אופציה לתוכנה, מקנה את הזכות להשתמש בתכונות שהיו באופציה ביום הרכישה בלבד.

אופציות כלליות

עבודה ברשת.
 • התאמה ייחודית לפי הזמנה: תוספות ושינויים ללא מגבלות. 
 • עיט+ שפת הפעלה לפיתוח והתאמה אישית. 
 • ניהול תמונות. 
 • ניהול תור ושרת פקסים. 
 • סינכרון עם OFFICE. 
 
קריאת נתוני שעון זר
מחייב שעות נוכחות ממוחשב. אופציה זאת תותאם לכל שעון/תוכנה זרה בעלת מבנה ASCII קבוע.
קריאת נתונים אוטומטית לשעות עבודה מול פרוייקטים/שלבים.
 • אפשרות לעדכון והתאמת נתונים ידנית, והעברה לשעון עיט.
 
קריאת שרטוטים מ AUTOCAD
בנייה אוטומטית של כרטסת שרטוטים מתוך Title Block בשרטוטי AUTOCAD.
 
קליטת מבוזרת לש"ע
מיועד לאפשר קליטת ש"ע במספר אתרים שונים שאינם מקושרים ONLINE לאותו מאגר נתונים, ולמזג את הנתונים באתר מרכזי. לאחר המיזוג ניתן להחזיר את הקובץ הממוזג לאתרי הקליטה לביקורת והפקת דוחות.
 
גופי משנה
הגדרת הזמנות (חוזים) מיועצים וגופי משנה.
 • מעקב אחרי חשבונות ותשלומים לגופי משנה. 
 • העמסת החוזים מגופי משנה על הפרוייקט. 
 • התייחסות לרווחיות בעקבות החוזים.
 
בקרה ופיקוח קבלנים (מוקפא)
מיועד לגוף המפקח על חשבונות והסכמי קבלני משנה של המזמין, ו/או לבקרת חשבונות קבלני משנה לצורך חישוב סכומים לחיוב בפיקוח עליון.
 • קליטת הסכמי קבלנים לפי תת הסכמים.
 • קליטת חשבונות קבלנים לביקורת ושיערוך מול ההסכם עם כל קבלן.
הפקת נספח ריכוז חשבונות לחיוב פיקוח עליון.
 
העברות להנח"ש דו צדדית
 • העברת נתונים להנהלת חשבונות: חשבוניות מס / זיכויים / קבלות.
אופציה להעברה לחשבשבת /ו פיננסית / מנהל או התאמה לתוכנה אחרת.
ראה גם הנהלת חשבונות דו צדית.
 
הנח"ש דו צידית
 
אופציה זאת היא תוכנה עצמאית של עיט המשולבת עם עיט למהנדס ולאדריכל.
קליטת אינדקס הנהלת חשבונות.
 • העברת נתונים להנהלת חשבונות: חשבוניות מס / זיכויים / קבלות. 
 • קליטת פקודות יומן באופן מבנה ופשוט. 
 • עיבוד מנות מיומן קליטה לכרטסת שנתית. 
 • מאזני בוחן, מאזני רווח והפסד, התאמות וביקורות. 
 • דוחות מע"מ, מקדמות מס. 
 • הפקדות והתאמות בנק (ללא צורך ברכישת האופציה בנפרד).
הפקדות והתאמות בנק
אופציה זאת ניתנת לשימוש גם ללא הנהלת חשבונות. אופציה זו משולבת בהנח"ש דו צידית.

הפקת טופסי הפקדות למזומן, שקים מזומן ושקים דחויים למספר בנקים.
 • אופציה להפקת טופסי הפקדה לכרטיסי אשראי. 
 • קליטה משלימה של פעולות בנק. 
 • קליטת דפי בנק. 
 • התאמה אוטומטית של דפי בנק לפעולות בנק עם אפשרות של תיקון ידני.
 
שיווק ישיר וטלמרקטינג.
עיבוד חלופי לקובץ חברות והשלמה למערכי שיווק בסיסיים:
 • קליטת מתעניינים לפי נושאים - מעקב וקידום מכירות טלפוני. 
 • קליטת מודעות פרסום ומאמצי מכירות שונים. 
 • ניתוח יעילות מודעות, חתכים מגוונים לדיוור וטלמרקטינג. 
 • מסכי טקסט ל"שיחות מכירה" ול"טיפול בהתנגדויות". 
 • רישום מקוון של "טיפול" במתעניין. 
 • משלוח מכתבים / פקס / EMAIL לתפוצה לפי חתכים.

אופציות נוספות

להלן רשימת אופציות לשילוב עם תוכניות עיט למהנדס ולאדריכל. המודולים שלא ירכשו לא יוצגו בתפריטים או שיתפקדו במצב "DEMO" המיועד לקליטת נתונים מוגבלת לצורך בדיקה בלבד.
כל התכונות הרשומות להלן עשויות להשתנות ללא הודעה מראש. רכישת אופציה לתוכנה, מקנה את הזכות להשתמש בתכונות שהיו באופציה ביום הרכישה בלבד.
 
אופציות כלליות
עבודה ברשת.
 • התאמה ייחודית לפי הזמנה: תוספות ושינויים ללא מגבלות. 
 • עיט+ שפת הפעלה לפיתוח והתאמה אישית.  
 • ניהול תמונות. 
 • ניהול תור ושרת פקסים.
 • סנכרון עם OFFICE. 

קריאת נתוני שעון זר
מחייב שעות נוכחות ממוחשב. אופציה זאת תותאם לכל שעון/תוכנה זרה בעלת מבנה ASCII קבוע.

קריאת נתונים אוטומטית לשעות עבודה מול פרויקטים/שלבים.
 • אפשרות לעדכון והתאמת נתונים ידנית, והעברה לשעון עיט.
 
קריאת שרטוטים מ AUTOCAD
בנייה אוטומטית של כרטסת שרטוטים מתוך Title Block בשרטוטי AUTOCAD.
קריאת שעות עבודה ועבודות מ AUTOCAD (מוקפא)
מחייב רכישת מודול ממשק מול AUTOCAD מחברת "תובנה".

הזמן עכשיו