התחבר | משתמש חדש אורח/ת  

עיט מו"פ

התוכנה המושלמת לניהול ומעקב תקציבי מו”פ:
 
 
 
  • תיקצוב: פרוייקטים במימון עצמי וגורמי חוץ, תיקי מחקר, הקצאת כוח אדם, שכר וחומרים. חישובים סימולטיביים לפני עיצוב סופי לבקשות. אפשרות לעבודה רב שנתית במועדי התחלה שונים. אפשרות לאיחוד מחקרים (קונסורציום).
  • ביצוע: שעות עבודה, שכר, הוצאות. קליטת מכירות וחישוב תמלוגים לקרן התמורה.
  •  דיווחים: הגשת בקשות. דיווח תקופתי וסופי למדען הראשי (במבנה אקסל נדרש), מגנט, לכל גורמי המימון. חישובים אופטימליים בהפקת דוחות כספיים.
  • ממשקים: לתוכנות שכר, שעות עבודה והנהלת חשבונות. 

הזמן עכשיו