התחבר | משתמש חדש אורח/ת  

עיט מו"פ: אופציות נוספות

ראשי >עיט מו''פ>אופציות נוספות
להלן רשימת אופציות לשילוב עם תוכניות עיט מו"פ. המודולים שלא נרכשו לא יוצגו בתפריטים או יתפקדו במצב "DEMO" המיועד לקליטת נתונים מוגבלת לצורך בדיקה בלבד.

כל התכונות הרשומות להלן עשויות להשתנות ללא הודעה מראש. רכישת אופציה לתוכנה, מקנה את הזכות להשתמש בתכונות שהיו באופציה ביום הרכישה בלבד.


אופציות כלליות
 • עבודה ברשת. 
 • התאמה ייחודית לפי הזמנה: תוספות ושינויים ללא מגבלות. 
 • עיט+ שפת הפעלה לפיתוח והתאמה אישית. 
 • ניהול תמונות. 
 • ניהול תור ושרת פקסים. 
 • סינכרון עם OFFICE.תמלוגים
 • קליטת מכירות מוצרי מו"פ, פיצול תוצרים החייבים בתשלום תמלוגים. 
 • חישוב המגיע לקרן התמורה עד לגובה המענק שנתקבל. 
 • הקמת חוזה תמלוגים ופירוט התמלוגים לכל תקופה. 
 • הגדרת הקשרים בין מוצרים שנמכרו לתוצרים הכלולים בהם וערך התוצרים במוצר. 
 • דוחות מידע בנושא ההתחשבנות ובקורת לתשלום.
 

ממשקים
 • קריאת שכר מתוכנות במחשבים אישיים ומחשבים מרכזיים. 
 • קריאת שעות עבודה מתוכנות שעות המוכרות על ידי המדען. 
 • קריאת הוצאות מתוכנות הנהלת חשבונות במחשבים אישיים ומחשבים מרכזיים.

הזמן עכשיו